It Could Be Worse…in your home town – Vaasa

(For svenska, se nedan. For English, please see below)

It Could Be Worse…in your home town
Epätavanomainen konferenssi

Wasa Teater / Vasallen 8.4. ja 9.4.2016, klo 19

Mukana viisaita sanoja Jussi Halla-aholta, Susanna Koskelta, Joakim Strandilta, Harri Moisiolta sekä monelta, joista et luultavasti ole koskaan kuullutkaan.

Felix Kuullppaa, maahanmuuttaja, saapuu Suomeen.
Hän ei hallitse paikallisia kieliä. Hänellä ei ole työtä eikä ystäviä.
Felixin vaihtoehdot ovat: sopeudu, kuole tai lähde.
Mutta onneksi on KELA.

Tule auttamaan Felixia sopeutumaan. Älä huoli: sinun ei tarvitse tehdä kovinkaan paljoa.
Tarjolla virvokkeita ja pikkupurtavaa.

Kaikki mielipiteet maahanmuutosta ovat sallittuja.

It Could Be Worse…in your home town on Felix Kuullppaan isännöimä, maahanmuuttoa Suomessa käsittelevä esitys. Wasa Teaterissa nähtävä ensi-ilta on kolmekielisen (englanti/ruotsi/suomi) ”epätavanomaisen konferenssin” ensimmäinen etappi Pohjanmaan kiertueellamme.

Pohjanmaan rannikkoseutu tunnetaan avoimesta suhtautumisestaan maahanmuuttajiin ja erilaisuuteen. Mikä tekee Pohjanmaasta niin erityisen? Vastaako todellisuus mainetta? Vai onko perinteisesti suvaitsevainen ilmapiiri muuttunut viime aikoina? Kysyimme näitä ja vastaavia kysymyksiä kymmeniltä vaasalaisilta. Heidän vastauksensa ovat olleet avuksi esityksemme luomisessa.

Kuinka me Suomessa suhtaudumme nykyisiin ja uusiin vähemmistöihimme? Vaadimmeko maahanmuuttajia ”sopeutumaan, kuolemaan tai lähtemään”, kuten Jussi Halla-aho on ehdottanut? Vai pitääkö Suomen sopeutua maahanmuuttajiin ja muuttua myös itse jollain tapaa? Vai valitsemmeko jonkinlaisen välimuodon? Tule kanssamme käsittelemään näitä kysymyksiä, nimittäin…

It Could Be Worse. Myös Vaasassa.

Esitys perustuu Teatteri Takomolla Helsingissä 5.5.2014 ensiesitettyyn It Could Be Worse -esitykseen.

Lisätietoa

www.facebook.com/inyourhometown/
www.wasateater.fi/features/it-could-be-worse/

Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@kolhoosi.fi, 050 355 0779
Alexander Komlosi, alexander@culturecurrent.org, 040 411 0706

Työryhmä

Käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä: Alexander Komlosi
Tuottaja: Antti-Veikko Salo
Valosuunnittelu: Milla Martikainen
Lavastus: Camilla Nenonen
Valokuvaus, dokumentointi: Paula Virta
Äänisuunnittelu: Markus Heino
Haastattelija: Noora Kettunen
Tuotannollinen neuvonantaja: Annina Blom
Tuotantoassistentit: Fatma Matar, Helena von Schoultz

Tuotanto

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry ja Wasa Teater. Toteutettu Kulttuuriyhdistys Culture Current ry:n, sen jäsenten ja kannatusjäsenten, Taiteen edistämiskeskuksen, Oskar Öflunds Stiftelsen, Vaasan Aktiasäätiön sekä Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelsen taloudellisella tuella. Erityiskiitos Kansainväliselle kulttuuriseura Mira ry:lle tuesta ja yhteistyöstä.

Esitykset

Paikkoja erittäin rajoitettu määrä (44 kpl)! Varaathan/ostathan lippusi etukäteen!
8.4. klo 19:00 ja 9.4. klo 19:00
Kesto 2 h tauon kanssa, K-18
Liput 15/10€, www.netticket.fi/icbw tai Wasa Teater (06) 320 9330
Esityksen kielet: 70% englantia, 10% suomea, 11% ruotsia, 1.1% venäjää, 0.9% tshekkiä, 7% muita kieliä.

Wasa Teater / Vasallen
Hietasaarenkatu 7, Vaasa
www.wasateater.fi

It Could Be Worse…in your home townEn annorlunda konferens

Wasa Teater / Vasallen 8.4. och 9.4. kl 19

Med kloka ord av Jussi Halla-aho, Susanna Koski, Joakim Strand, Harri Moisio
och människor som du förmodligen aldrig har hört talas om.

Felix Kuullppaa, en invandrare, anländer till Finland.
Han kan inte tala de lokala språken. Han har inget jobb, inga vänner.
Felix val är: Anpassa sig, dö eller lämna.
Tack och lov så finns FPA.

Kom och hjälp Felix att anpassa sig. Oroa dig inte, du behöver inte göra så mycket.
Vi bjuder på något att dricka och äta.

Alla åsikter om invandring är tillåtna.

It Could Be Worse…in your home town är en föreställning som behandlar invandringsfrågan i Finland. Som värd fungerar Felix Kuullppaa. Premiären på Wasa Teater är den första etappen på vår turné i Österbotten med denna trespråkiga (engelska/svenska/finska) ”annorlunda konferens”.

Österbotten är känt för sin öppna inställning till invandring och olikhet. Vad är det som gör Österbotten så speciellt? Lever Österbotten upp till sitt rykte? Eller har dess traditionellt toleranta ställning förändrats under den senaste tiden? Vi frågade dessa och liknade frågar av tiotals Vasabo, och deras svar har sedan hjälpt oss i processen att skapa vår föreställning.

Hur ska vi förhålla oss till våra nuvarande och nya minoriteter i Finland? Ska vi kräva av våra invandrare att de ska ”anpassa sig, dö eller lämna”, som Jussi Halla-Aho har föreslagit? Eller ska vi anpassa oss till invandrare och förvandla oss själva? Eller ska vi välja en medelväg på något sätt? Kom med och fundera på dessa frågor tillsammans med oss, för…

It Could Be Worse. Också i Vasa.

Projektet baserar sig på föreställningen It Could Be Worse, som hade sin premiär 5.5.2014 på Teatteri Takomo i Helsingfors.

Mer information

www.facebook.com/inyourhometown/
www.wasateater.fi/features/it-could-be-worse/

Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@kolhoosi.fi, 050 355 0779
Alexander Komlosi, alexander@culturecurrent.org, 040 411 0706

Arbetsgrupp

Författare, regissör, skådespelare: Alexander Komlosi
Producent: Antti-Veikko Salo
Ljusdesigner: Milla Martikainen
Scenograf: Camilla Nenonen
Fotograf: Paula Virta
Ljuddesigner: Markus Heino
Intervjuare: Noora Kettunen
Produktionsrådgivare: Annina Blom
Produktionsassistenter: Fatma Matar, Helena von Schoultz

Produktion

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry och Wasa Teater, med finansiellt stöd av Kulttuuriyhdistys Culture Current ry, dess medlemmar och stödmedlemmar, Centret för konstfrämjande, Oskar Öflunds Stiftelse, Aktiastiftelsen i Vasa samt Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse. Speciellt tack till Internationella kultursällskapet Mira för deras stöd och samarbete.

Föreställningar

Begränsat antal platser (44 st)! Vänligen reservera/köp din biljett på förhand!
8.4. kl. 19.00 och 9.4. kl. 19.00
Speltid 2 h inkl paus, K-18
Biljetter 15/10€, www.netticket.fi/icbw eller Wasa Teater (06) 320 9330
Föreställningens språk: 70% engelska, 10% finska, 11% svenska, 1.1% ryska, 0.9% tjeckiska, 7% andra språk.

Wasa Teater / Vasallen
Sandögatan 7, Vasa
www.wasateater.fi

It Could Be Worse…in your home town
An Unconventional Convention

Wasa Teater/ Vasallen 8.4 and 9.4.2016, 7PM

With wise words from Jussi Halla-aho, Susanna Koski, Joakim Strand, Harri Moisio and people you’ve probably never heard of.

Felix Kuullppaa, a migrant, arrives in Finland.
He doesn’t speak the native languages. He has no friends, no job.
His choices: Adapt, die or leave.
Thank God there’s KELA.

Come help Felix adapt. Don’t worry, you don’t need to do so much.
And refreshments will be shared.

All perspectives on immigration are welcome.

It Could Be Worse…in your home town is a performance on the theme of immigration in Finland hosted by Felix Kuullppaa. The premiere of this trilingual (English/Swedish/Finnish) ”Unconventional Convention” at Wasa Teater is the first stop on our tour of Ostrobothnia.

Ostrobothnia is known for its open attitude to migration and difference. What makes Ostrobothnia’s perspective so special? Does it indeed live up to its reputation? Or has its traditionally tolerant position changed recently? We asked dozens of people in Vaasa these and similar questions. Their responses have helped create this performance.

How will we relate to current and new minorities in Finland? Will we demand immigrants “adapt, die or leave” as Jussi Halla-aho has implied? Or will Finland need adapt to migrants and transform itself too? Or will we choose some sort of a middle ground? Join us to address these questions because…

It Could Be Worse…in Vaasa.

This performance is based on an earlier performance, It Could Be Worse., premiered at Teatteri Takomo, Helsinki on 05.05.2014.

More information

www.facebook.com/inyourhometown/
www.wasateater.fi/features/it-could-be-worse/

Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@kolhoosi.fi, 050 355 0779
Alexander Komlosi, alexander@culturecurrent.org, 040 411 0706

Working Group

Writer, Director, Actor: Alexander Komlosi
Producer: Antti-Veikko Salo
Light Design: Milla Martikainen
Set Design: Camilla Nenonen
Photography: Paula Virta
Sound Design: Markus Heino
Interviews: Noora Kettunen
Production Adviser: Annina Blom
Production Assistants: Fatma Matar, Helena von Schoultz

Production

Produced by Kulttuuriyhdistys Culture Current ry and Wasa Teater. This production is made possible by the financial support of Kulttuuriyhdistys Culture Current, its members and supporting members, Taiteen edistämiskeskus, Oskar Öflunds Stiftelse, Vaasan Aktiasäätiö and Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse. Special thanks to Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry for their support and cooperation on this project.

Performances

Very limited seating (44 places)! Please reserve/purchase your ticket in advance!
8.4. at 7PM and 9.4. at 7PM
Length 2 h with a break, K-18
Tickets 15/10€, www.netticket.fi/icbw or Wasa Teater (06) 320 9330
Performance languages: 70% English, 10% Finnish, 11% Swedish, 1.1% Russian, 0.9% Czech, 7% other.

Wasa Teater / Vasallen
Hietasaarenkatu 7, Vaasa
www.wasateater.fi

logostrip_980x90