It Could Be Worse…in your home town – Jakobstad 18.11.

(Suomeksi alempana. For English, please see below)

It Could Be Worse…in your home town
En annorlunda konferens

Musikcafé After Eight, Jakobstad 18.11. kl 19

Med kloka ord av Jussi Halla-aho, Susanna Koski, Joakim Strand, Harri Moisio
och människor som du förmodligen aldrig har hört talas om.

Felix Kuullppaa, en invandrare, anländer till Finland.
Han kan inte tala de lokala språken. Han har inget jobb, inga vänner.
Felix val är: Anpassa sig, dö eller lämna.
Tack och lov så finns FPA.

Kom och hjälp Felix att anpassa sig. Oroa dig inte, du behöver inte göra så mycket.
Vi bjuder på något att dricka och äta.

Alla åsikter om invandring är tillåtna.

It Could Be Worse…in your home town är en föreställning som behandlar invandringsfrågan i Finland. Som värd fungerar Felix Kuullppaa. Denna trilingual (engelska / svenska / finska) föreställningen presenterades i april på Wasa Teater. Nu är det dags för Jakobstad.

Österbotten är känt för sin öppna inställning till invandring och olikhet. Vad är det som gör Österbotten så speciellt? Lever Österbotten upp till sitt rykte? Eller har dess traditionellt toleranta ställning förändrats under den senaste tiden? Vi frågade dessa och liknade frågar av tiotals människor i Österbotten, och deras svar har sedan hjälpt oss i processen att skapa vår föreställning.

Hur ska vi förhålla oss till våra nuvarande och nya minoriteter i Finland? Ska vi kräva av våra invandrare att de ska ”anpassa sig, dö eller lämna”, som Jussi Halla-Aho har föreslagit? Eller ska vi anpassa oss till invandrare och förvandla oss själva? Eller ska vi välja en medelväg på något sätt? Kom med och fundera på dessa frågor tillsammans med oss, för…

It Could Be Worse. Också i Jakobstad.

Projektet baserar sig på föreställningen It Could Be Worse, som hade sin premiär 5.5.2014 på Teatteri Takomo i Helsingfors.

Mer information

www.facebook.com/inyourhometown/
www.wasateater.fi/features/it-could-be-worse/

Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@kolhoosi.fi, 050 355 0779
Alexander Komlosi, alexander@culturecurrent.org, 040 411 0706

Arbetsgrupp

Författare, regissör, skådespelare: Alexander Komlosi
Producent: Antti-Veikko Salo
Ljusdesigner: Milla Martikainen
Scenograf: Camilla Nenonen
Fotograf: Paula Virta
Ljuddesigner: Markus Heino
Intervjuare: Noora Kettunen
Produktionsrådgivare: Annina Blom
Produktionsassistenter: Fatma Matar, Helena von Schoultz

Produktion

Kulttuuriyhdistys Culture Current ry, med finansiellt stöd av Kulttuuriyhdistys Culture Current ry, dess medlemmar och stödmedlemmar, Svenska Kulturfonden, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse, Centret för konstfrämjande, Oskar Öflunds Stiftelse samt Aktiastiftelsen i Vasa. Speciellt tack till Jakobstads kulturbyrå och Musikcafé After Eight för deras stöd och samarbete.

Föreställningar

18.11. kl. 19.00
Speltid ca. 2 h inkl paus, K-18
Gratis inträde. Begränsat antal platser (44 st)!
Vänligen registrera dig i konferensen på tinyurl.com/inyourhometown
Föreställningens språk: 70% engelska, 10% finska, 11% svenska, 1.1% ryska, 0.9% tjeckiska, 7% andra språk.


Musikcafé After Eight

Storgatan 6, Jakobstad
www.aftereight.fi

logostrip_011116_rgb_980x90

It Could Be Worse…in your home town
Epätavanomainen konferenssi

Musikcafé After Eight, Pietarsaari 18.11. klo 19

Mukana viisaita sanoja Jussi Halla-aholta, Susanna Koskelta, Joakim Strandilta, Harri Moisiolta sekä monelta, joista et luultavasti ole koskaan kuullutkaan.

Felix Kuullppaa, maahanmuuttaja, saapuu Suomeen.
Hän ei hallitse paikallisia kieliä. Hänellä ei ole työtä eikä ystäviä.
Felixin vaihtoehdot ovat: sopeudu, kuole tai lähde.
Mutta onneksi on KELA.

Tule auttamaan Felixia sopeutumaan. Älä huoli: sinun ei tarvitse tehdä kovinkaan paljoa.
Tarjolla virvokkeita ja pikkupurtavaa.

Kaikki mielipiteet maahanmuutosta ovat sallittuja.

It Could Be Worse…in your home town on Felix Kuullppaan isännöimä, maahanmuuttoa Suomessa käsittelevä ”epätavanomainen konferenssi”. Kolmikielinen (englanti/ruotsi/suomi) esitys nähtiin keväällä Wasa Teaterissa ja nyt on Pietarsaaren vuoro.

Pohjanmaan rannikkoseutu tunnetaan avoimesta suhtautumisestaan maahanmuuttajiin ja erilaisuuteen. Mikä tekee Pohjanmaasta niin erityisen? Onko se maineensa veroinen, vai onko perinteisesti suvaitsevainen ilmapiiri muuttunut viime aikoina? Kysyimme näitä ja vastaavia kysymyksiä kymmeniltä alueen asukkailta. Heidän vastauksensa ovat olleet avuksi esityksemme luomisessa.

Kuinka me Suomessa suhtaudumme nykyisiin ja uusiin vähemmistöihimme? Vaadimmeko maahanmuuttajia ”sopeutumaan, kuolemaan tai lähtemään”, kuten Jussi Halla-aho on ehdottanut? Vai pitääkö Suomen sopeutua maahanmuuttajiin ja muuttua myös itse jollain tapaa? Vai valitsemmeko jonkinlaisen välimuodon? Tule kanssamme käsittelemään näitä kysymyksiä, nimittäin…

It Could Be Worse. Myös Pietarsaaressa.

Esitys perustuu Teatteri Takomolla Helsingissä 5.5.2014 ensiesitettyyn It Could Be Worse -esitykseen.

Lisätietoa

www.facebook.com/inyourhometown/
www.wasateater.fi/features/it-could-be-worse/

Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@kolhoosi.fi, 050 355 0779
Alexander Komlosi, alexander@culturecurrent.org, 040 411 0706

Työryhmä

Käsikirjoittaja, ohjaaja, näyttelijä: Alexander Komlosi
Tuottaja: Antti-Veikko Salo
Valosuunnittelu: Milla Martikainen
Lavastus: Camilla Nenonen
Valokuvaus, dokumentointi: Paula Virta
Äänisuunnittelu: Markus Heino
Haastattelija: Noora Kettunen
Tuotannollinen neuvonantaja: Annina Blom
Tuotantoassistentit: Fatma Matar, Helena von Schoultz

Tuotanto

Kulttuuriyhdistys Culture Current. Toteutettu Culture Current ry:n, sen jäsenten ja kannatusjäsenten, Svenska Kulturfondenin, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelsen, Taiteen edistämiskeskuksen, Oskar Öflunds Stiftelsen sekä Vaasan Aktiasäätiön taloudellisella tuella. Erityiskiitos Pietarsaaren kaupungin kulttuuritoimistolle ja Musikcafé After Eightille tuesta ja yhteistyöstä.

Esitykset

18.11. klo 19:00
Kesto n. 2 h tauon kanssa, K-18
Vapaa pääsy. Paikkoja erittäin rajoitettu määrä (44 kpl)!
Ilmoittaudu etukäteen osoitteessa tinyurl.com/inyourhometown
Esityksen kielet: 70% englantia, 11% ruotsia, 10% suomea, 1.1% venäjää, 0.9% tshekkiä, 7% muita kieliä.


Musikcafé After Eight
Isokatu 6, Pietarsaari
www.aftereight.fi

logostrip_011116_rgb_980x90

It Could Be Worse…in your home town
An Unconventional Convention

Musikcafé After Eight, Jakobstad, 18.11.,7PM

With wise words from Jussi Halla-aho, Susanna Koski, Joakim Strand, Harri Moisio and people you’ve probably never heard of.

Felix Kuullppaa, a migrant, arrives in Finland.
He doesn’t speak the native languages. He has no friends, no job.
His choices: Adapt, die or leave.
Thank God there’s KELA.

Come help Felix adapt. Don’t worry, you don’t need to do so much.
And refreshments will be shared.

All perspectives on immigration are welcome.

It Could Be Worse…in your home town is a performance on the theme of immigration in Finland hosted by Felix Kuullppaa. This trilingual (English/Swedish/Finnish) ”Unconventional Convention” was presented in April at Wasa Teater. Now it’s time to see if It Could Be Worse in Jakobstad.

Ostrobothnia is known for its open attitude to migration and difference. What makes Ostrobothnia’s perspective so special? Does it indeed live up to its reputation? Or has its traditionally tolerant position changed recently? We asked dozens of people in Ostrobothnia these and similar questions. Their responses have helped create this performance.

How will we relate to current and new minorities in Finland? Will we demand immigrants “adapt, die or leave” as Jussi Halla-aho has implied? Or will Finland need adapt to migrants and transform itself too? Or will we choose some sort of a middle ground? Join us to address these questions because…

It Could Be Worse…in Jakobstad.

This performance is based on an earlier performance, It Could Be Worse., premiered at Teatteri Takomo, Helsinki on 05.05.2014.

More information

www.facebook.com/inyourhometown/
www.wasateater.fi/features/it-could-be-worse/

Antti-Veikko Salo, antti-veikko.salo@kolhoosi.fi, 050 355 0779
Alexander Komlosi, alexander@culturecurrent.org, 040 411 0706

Working Group

Writer, Director, Actor: Alexander Komlosi
Producer: Antti-Veikko Salo
Light Design: Milla Martikainen
Set Design: Camilla Nenonen
Photography: Paula Virta
Sound Design: Markus Heino
Interviews: Noora Kettunen
Production Adviser: Annina Blom
Production Assistants: Fatma Matar, Helena von Schoultz

Production

Produced by Kulttuuriyhdistys Culture Current ry. This production is made possible by the financial support of Kulttuuriyhdistys Culture Current, its members and supporting members, Svenska Kulturfonden, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse, Taiteen edistämiskeskus, Oskar Öflunds Stiftelse and Vaasan Aktiasäätiö. Special thanks to Jakobstad Culture Office and Musikcafé After Eight for their support and cooperation on this project.

Performances

18.11. at 7PM
Length about 2 h with a break, K-18
Free entry. Very limited seating (44 places)!
Please pre-register in the conference on tinyurl.com/inyourhometown
Performance languages: 70% English, 11% Swedish, 10% Finnish, 1.1% Russian, 0.9% Czech, 7% other.


Musikcafé After Eight
Storgatan 6, Jakobstad
www.aftereight.fi

logostrip_011116_rgb_980x90