Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki – Spring 2019

Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University

Alexander Komlosi, Chair of Culture Current and IwIP teacher, will be teaching a course in Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University in spring, 2019.

(Inter)acting with the Inner Partner for beginning students will be part of this course.

For this reason, Culture Current will not be organizing separate Performative Well-Being or (Inter)acting with the Inner Partner courses for beginning students in spring, 2019.  If you are interested in IwIP or performative well-being, we recommend you attend the course at the University of Arts.

The course application period is 28.11.2018 – 17.12.2018 klo 23:59

To sign up or for more information about the Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University in English click here.

The course description can be found below as well.

English follows, Finnish at the end of this page.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Performative Well-Being at the University of Arts Helsinki, Open University

A course based in solo improvisation and themed discussion 

Open to the general public

No previous theatre or performance experience required

Uniarts Helsinki Theatre Academy, Haapaniemenkatu 6, Helsinki

12 classes, Tuesdays, 17.30-20, week 3-15 (except week 8)

Taught in English

Participants practice improvisation in the language of their choice, usually in their native tongue

Course objectives

Our goal is to achieve a greater experiential understanding of the relationship between performance and well-being. We study the principles and practices of performative well-being through improvisational practice. We develop performative well-being’s core capacities like performative flow, performative fitness, embodied engagement, discovering meaning, nurturing partnerships, realizing accomplishments, empathy, and performative power. This course includes an introductory foundation to (Inter)acting with the Inner Partner. After completing this course, you will be prepared to pursue further studies in (Inter)acting with the Inner Partner.

Course contents

We all perform. Each one of us performs in our professional and personal worlds every day. We perform our jobs. We perform as parents, partners, friends, teachers, students, and citizens. Stress as well as the pressure to perform, to be creative, to adapt, and to be resilient can be part of our professional and personal lives. These pressures can distort our vital energy and even lead to burnout. What can we learn from these challenges? How can we transform them to cultivate meaning, change, and joy for ourselves, others, and the world? What does performative well-being mean to you and to us? How can we transform individual and collective well-being through performance?

We will work through solo improvisational practice, using (Inter)acting with the Inner Partner (IwIP) as well as new variations on this practice. The course will also include themed group discussions.

No previous theatre or performance experience required. This course is open to the general public. A diverse group is welcome and wished for!

Please note

This course is only open to people who have NOT studied (Inter)acting with the Inner Partner (IwIP) before. (Inter)acting with the Inner Partner has also been called “Acting with the Inner Partner” (AwIP).

Evaluation

Pass/fail

Further Info

The course is taught in English. The teacher understands and speaks some Finnish. Participants practice improvisation in the language of their choice, usually in their native tongue. As part of the course, we may invite audience members to watch us work occasionally, so we can experience our process in a larger context.

Schedule and location

Uniarts Helsinki Theatre Academy, Haapaniemenkatu 6, Helsinki

12 classes, Tuesdays, 17.30-20, week 3-15 (except week 8)


The above in Finnish:

Tavoite

Tavoitteemme on saavuttaa laajempi kokemuksellinen ymmärrys esityksen ja hyvinvoinnin suhteesta. Tutkimme esityksellisen hyvinvoinnin periaatteita ja käytäntöjä improvisaatioon perustuvan harjoitusten kautta. Kehitämme esityksellisen hyvinvoinnin ydinominaisuuksia esityksellistä flow-tilaa ja -valmiutta (performative flow and performative fitnes), kehollista osallisuutta, hedelmällisiä hetkiä, merkityksen löytämistä, kumppanuuden vaalimista, saavutusten tiedostamista, kokemuksen empaattista tulkintaa ja esityksellisen voiman kehittämistä (performative power).

Kurssi sisältää (Inter)acting with the Inner Partnerin (IwIP) perusteiden esittelyn. Kun olet käynyt tämän kurssin, olet valmis jatkamaan IwIP:n opiskelua jatkokursseilla.

Sisältö

Me kaikki esiinnymme. Esiinnymme ammatillisessa ja henkilökohtaisessa elämässämme joka päivä. Me esiinnymme työssämme. Esiinnymme vanhempana, kumppanina, ystävänä, opettajana, oppilaana ja kansalaisena. Stressi ja esiintymisen sekä suorittamisen, luovuuden, sopeutumisen ja sinnikkyyden paine voi olla osa henkilökohtaista ja ammatillista elämäämme. Tällaiset paineet saattavat vääristää elinvoimaamme ja jopa johtaa uupumukseen. Mitä voimme oppia näistä haasteista? Kuinka voimme kehittää niitä merkityksellisyydeksi, muutokseksi ja iloksi itsellenne, muille ja maailmalle? Mitä esityksellinen hyvinvointi merkitsee sinulle ja meille? Kuinka voimme muuttaa yksilöllistä ja kollektiivista hyvinvointia esiintymisen ja esityksen kautta?

Työtavat

Työskentelemme soolo-improvisaation kautta käyttäen (Inter)acting with the Inner Partner:ia (IwIP) sekä uusia variaatioita tästä harjoitustavasta. IwIP on harjoitustapa, jota on säännöllisesti opetettu Teatterikorkeakoulussa. Kurssi sisältää temaattisia keskusteluja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö

Alexander Komlosi

Kohderyhmä

Aikaisempaa teatteri- tai esiintymiskokemusta ei tarvita. Kurssi on avoin kaikille kiinnostuneille. Monimuotoinen ryhmä on hyvin tervetullut ja toivottu!

Huom! Tämä kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka EIVÄT ole harjoittaneet IwIP:iä aikaisemmin. (Inter)acting with the Inner Partner tunnetaan myös nimellä Acting with the Inner Partner (AwIP).

Lisätiedot

Kurssin työkieli on englanti. Opettaja ymmärtää ja puhuu jonkin verran suomea. Osallistujat harjoittavat improvisaatiota valitsemallaan kielellä, yleensä omalla äidinkielellään. Jotta kurssin prosessin voi kokea laajemmassa kontekstissa, kutsumme ulkopuolisia katsojia ajoittain havainnoimaan työskentelyämme.

https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.78345429878